VERANTWOORDELIJKE ENGAGEMENTEN VAN ONZE MERKEN

VERANTWOORDELIJKE ENGAGEMENTEN VAN ONZE MERKEN

Veel van de bedrijven waarmee we samenwerken hebben besloten om zich in te zetten, zowel op sociaal als ecologisch vlak. Een kleine overzicht…

LORENA CANALS

SAKÛLA PROJECT Hun opleiding, onze inzet.

« Ik reis al vele jaren naar India om nieuwe collecties te creëren en de visie van kinderen wier toekomst in gevaar wordt gebracht door de financiële situatie van het gezin heeft een grote impact op mij gehad. Toen ik er met mijn dochters over sprak, dacht ik dat ik iets moest doen, iets wat de mensen in nood, de kinderen, bereikt om hen te helpen een toekomst te hebben, wat betekent dat ze toegang moeten krijgen tot onderwijs. Het waren mijn dochters die me voorstelden om in 2008 het Sakûla-project te starten, dat nu een realiteit is geworden, dankzij al onze klanten en medewerkers. Lorena Canals, mama en ontwerpster.

Met alle energie en intensiteit die ze gebruikt om haar collecties te creëren, werkt ontwerpster Lorena Canals aan een betere toekomst voor kinderen door ze toegang te geven tot onderwijs. Met meer dan 280 miljoen analfabeten is India het land met het hoogste percentage analfabeten ter wereld. Toegang tot onderwijs blijft de grootste belemmering voor economische en culturele ontwikkeling in het gebied. Kinderen zijn het meest getroffen door armoede en sociale ongelijkheid en de meesten van hen verlaten de school voor hun 15e en verliezen een kans om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt.

Licht op het Sakûla-project

Het Sakûla Project van Lorena Canals, het resultaat van de bezorgdheid van de ontwerpster, werd gestart in 2008, met het oprichten van een kinderdagverblijf in Haryana, Noord-India, zodat straatkinderen, die geen enkele vorm van bescherming en veiligheid genieten, een plek hebben om de dag door te brengen, een maaltijd per dag te eten, verzorgd te worden en een opleiding te krijgen die hen helpt om een betere toekomst te zien. Vandaag de dag worden 120 kinderen verwelkomd in deze crèche en er wordt alles gedaan om er meer en meer te verwelkomen. “Het contact met de nurcery is permanent om zich bewust te zijn van het dagelijks leven, de vooruitgang, nieuwe behoeften…. zich inzetten voor dit betekent er zijn, of je ons nu nodig hebt of niet! Acties van deze aard geven elke activiteit een veel grotere betekenis.”.

Baba Jodh Sachiar Openbare School Baba Jodh Sachiar

In het kader van het Sakûla-project is Lorena Canals de afgelopen jaren ook gaan samenwerken met de Baba Jodh Sachiar Public School, waarbij een deel van de winst uit de collecties aan de Baba Jodh Sachiar Public School wordt gedoneerd voor de financiering van het onderwijs van studenten.

You may also like